OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Vážení návštěvníci,
na této stránce naleznete veškeré informace týkající se nákupu v našem internetovém obchodě.
Snažili jsme se je co možná nejjednodušeji a nejpřehledněji uspořádat.
V případě jakýchkoliv dotazů nás však neváhejte kdykoliv kontaktovat.


1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Pokud je zboží poškozené, tak jej nepřebírejte. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.
14 dní záruka vrácení peněz - Vztahuje se jen když dostanete zboží a z nějakého důvodu Vám nebude líbit. Zboží nesmi byt použíte a musí byt v originálním obalu. Náklady na dopravu nese kupující

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávné použití výrobku
c) nesprávné skladování
d) baterie dodávané k modelům jako startovací sada
e) poškození modelu v důsledku havárie

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží naší firmou.

Do reklamačního řízení přijímáme pouze čisté modely v originálním a kompletním balení!!!

3) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
V případě potřeby Vám kompletní nepoužité a nepoškozené zboží v originálním balení  vyměníme do 14 dnů od zakoupení v našem obchodě za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s výměnou zboží nese v plné výši kupující. 

Cena zboží

Cena zboží je uvedena na kartách zboží v jednotlivých odděleních a kategoriích. Ceny jsou smluvní. Podle způsobu doručení zboží bude při výpočtu celkové ceny zásilky připočítána také cena poštovného a balného.

4) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

5) STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným podtvrzením. Po závazném podtvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů.

6) STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

8) DODÁVKA

Objednané zboží vám zašleme balíkovou službou. Při objednávce a dodávce poštou nad 3495,- Kč za dodávku neplatíte. Cena poštovného se může lišit i podle váhy objednaného zboží.

9) DODACÍ LHŮTA

 

Zboží odesíláme ještě v den objednávky, pokud byla přijata do 12 hod., jinak nejpozději příští pracovní den. Pokud jste zvolili dopravu PPL, pak Vám bude zboží doručeno do 24 hod. od odeslaní.
Pokud jste zvolili dopravu České pošty, pak dodací termíny jsou podle pošty  maximálně do 5 dnů.
Pokud máte dopravu zdarma, pak zboží zasíláme Českou poštou, u objednávek v hodnotě nad 3.495 Kč Vám zboží pošleme službou PPL.
10) ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ DO ZAHRANIČÍ
Platba ze zahraničí je možná pouze bankovním převodem na náš účet. Ceny poštovného do zahraničí jsou stanoveny podle platných ceníků a sazebníků České pošty nebo dalších přepravců a zákazník o jejich výši bude vždy předem informován.

11) PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Kupní cena zboží je splatná při jeho převzetí (na dobírku nebo osobně). Zboží objednané v našem obchodě je možné platit těmito způsoby:

1) Dobírkou při převzetí zboží (nejrychlejší a bezpečný způsob)
2) Složenkou (zboží zaplatíte předem zasláním uvedené částky složenkou na naši adresu a ušetříte tak na poštovném)
3) Bankovním převodem na náš účet (nutno platit předem na základě proplacení proforma faktury )
4) Hotově při osobním odběru

5) kupující má možnost využít internetové bankovnictví svojí banky

 

 

Po odeslání objednávky má kupující možnost využít internetové bankovnictví svojí banky  a provést on line zadání bankovního příkazu.  Zboží/službu  prodávající expeduje/poskytuje  ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti AGMO, a.s.

 

Citlivé vstupní údaje, které  zadáváte  do systému internetového bankovnictví,  jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí zpracovatelů plateb ani jiných třetích stran.

 

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (zboží je doprodáno) jsou peníze (případně daná část) obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny - pokud není dohodnuto jinak.

 

ZÁVĚREČNÉ INFORMACE

 

Vyplněním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení výše uvedených obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. balného a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku v internetovém obchodě, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavec 1. obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.


V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů nás kontaktujte na rcmodely-rc@email.cz nebo volejte na tel: 604 591 486 (10-18h)